עמוד הבית

אנו, נשות ואנשי אקדמיה ממגוון תחומים ומכל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל, מביעים כאן באופן פומבי את התנגדותנו לגיוס האקדמיה הישראלית בשירות מדיניות ההתנחלויות והכיבוש.

צו מצפוננו ואחריותנו הציבורית מחייבים אותנו להביע עמדה ברורה ולתמוך בסיכוי לשלום, שההתנחלויות נועדו להכשילו.

עצומה: לעצור את אוניברסיטת אריאל – סכנה לאקדמיה בישראל

כ-1200 אנשי סגל חתמו על העצומה!

רשימת חותמות וחותמים (ממויינת לפי מוסד)

עצומה זו סגורה!