ברק הנחה את אלוף פיקוד המרכז להכריז על אוניברסיטה באריאל – וואלה! חדשות

ברק הנחה את אלוף פיקוד המרכז להכריז על אוניברסיטה באריאל – וואלה! חדשות.

ולתפארת מדינת ישראל: אוניברסיטה בהנחיית שר הביטחון והכרזת אלוף הפיקוד