«

»

ינו 06

בתמיכת סער, מרכז שלם זכה בהכרה אקדמית – חינוך וחברה – הארץ

בתמיכת סער, מרכז שלם זכה בהכרה אקדמית – חינוך וחברה – הארץ.