המחטף האחרון של "שר החינוך" – מליאת המועצה להשכלה גבוהה תומכת בהקמת האוניברסיטה באריאל

מליאת המועצה להשכלה גבוהה תומכת בהקמת האוניברסיטה באריאל

היה ב-מליאת המועצה להשכלה גבוהה תומכת בהקמת האוניברסיטה באריאל | המועצה להשכלה גבוהה.