הפגנה נגד שילוב אוניברסיטת אריאל באקדמיה הישראלית

ביום שישי ב-2.2 תערך הפגנה מול אוניברסיטת אריאל, ע"י אנשי סגל אקדמי מכל רחבי הארץ, בקריאה לעצור את תהליך השילוב של אוניברסיטת אריאל לתוך האקדמיה הישראלית. ההפגנה מאורגנת ע"י פרופסורים שהחתימו לפני מספר שנים כ-1200 אנשי סגל בנושא זה:

http://israeli-academics-for-peace.org.il

בבוקר יום שישי ה-2.2.18 אוניברסיטת אריאל מקיימת יום פתוח לסטודנטים פוטנציאליים

הממשלה יזמה הצעת חוק, שנמצא בתהליך חקיקה, לפיו יוחל החוק הישראלי על אוניברסיטת אריאל, והאחריות האקדמית עליה תעבור למועצה להשכלה גבוהה (במקום להישאר במל"ג יו"ש). מטרת החוק היא לשלב את אוניברסיטת אריאל באקדמיה הישראלית, ובכך לגייס את האקדמיה הישראלית לתמיכה בכיבוש ובהרחבת ההתנחלויות.

אונ' אריאל הוקמה בשטחים הכבושים כחלק מתפיסת עולם הגורסת שעל ישראל להמשיך לעד במצב של כיבוש השטחים. מדיניות זו שוללת את הקמתה של מדינה פלסטינית עצמאית, ומובילה בהכרח לדיכוי אלים של האוכלוסייה הפלסטינית. הפלסטינים שגרים באזור שבקרבו הוקמה אריאל ממודרים מגישה אליה. מוסד אקדמי שפועל במקום בו הוא אינו משרת את האוכלוסייה המקומית, ולמעשה מתנכר ומתעלם לחלוטין מקיומה, אינו יכול להיות חלק מהאקדמיה החופשית במדינה דמוקרטית.

מסיבות אלה החלטנו לפעול על מנת להזכיר לציבור הישראלי בכלל, ולאקדמיה הישראלית והסטודנטים הישראלים בפרט, את העובדה שאריאל איננה חלק ממדינת ישראל אלא נמצאת תחת שלטון צבאי, על כל המשתמע מכך. תזכורת כזו תעודד רבים וטובים באקדמיה המרגישים בודדים במאבקם נגד אוניברסיטה זו.

סיסמאות ההפגנה:

בואו ללמוד בישראל – אין חופש אקדמי תחת שלטון צבאי

אין חופש אקדמי בלי חופש לתושבים

לא לומדים באוניברסיטה פוליטית

בברכה,

עופר אהרוני וניר גוב, מכון ויצמן

nir.gov@weizmann.ac.il

052-7004406