לעצור את אוניברסיטת אריאל – סכנה לאקדמיה בישראל

הפיכת המכללה באריאל לאוניברסיטת מחקר מעמידה בסכנה את האקדמיה הישראלית כולה.

1. אקדמיה בשירות אידיאולוגיה פוליטית

הקמת המכללה באריאל, ושדרוגה המתוכנן לאוניברסיטה, הינה חלק ממאמץ ההתנחלויות הכללי שניצב במרכזו של הויכוח הפוליטי בישראל ב-45 השנים האחרונות. הקמת מכללת אריאל נבעה משיקולים פוליטיים ללא קשר לצורכי הפיתוח של האקדמיה בישראל. הקמת מוסד אקדמי לצורך שירות מטרה פוליטית מובהקת ושנויה במחלוקת, היא בעייתית ביותר. משהוקם, ההחלטות הנוגעות למוסד כזה יהיו מודרכות ע"י שיקולים פוליטיים ולא רק אקדמיים. הסגל של מוסד זה לא יהיה מורכב אך ורק לפי רמתו האקדמית אלא גם לפי גוון פוליטי מובהק. מקרים קודמים בהיסטוריה בהם גויסה האקדמיה, או התיישרה, לשירות מטרות פוליטיות של השלטון הסתיימו בהרס האקדמיה, דרדור רמתה ופגיעה אנושה באמינותה.

ב-14.1.2011 אמרה פרופ' כרמי (יו"ר ור"ה): "עיקרון ראשון במעלה בעולם המדע, המחקר וההוראה הינו שהעיסוק האקדמי אמור להיות מנותק מפניות אידיאולוגיות או פוליטיות". אין ספק שהקמת אוניברסיטה באריאל איננה מאפשרת קיום של פעילות אקדמית העונה על הקריטריונים הללו.

2. זיהוי האקדמיה הישראלית כולה כתומכת ומעורבת בהתנחלויות ובכיבוש

מרגע שהמועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) והועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת), שהם הגופים המרכזיים המנהלים את ההשכלה הגבוהה בישראל, יהיו שותפים להכנסת אוניברסיטת אריאל לחיקם, תיווצר זיקה בין האקדמיה הישראלית כולה ומדיניות ההתנחלויות והכיבוש. קשרי האקדמיה הישראלית עם זו בעולם הינם ענפים, אישיים, ובלעדיהם לא הייתה האקדמיה בארץ נמצאת בחזית המדע העולמי. רוב מכריע של הקולגות שלנו ברחבי העולם, שאוהבים את ישראל ושמחים להיות בקשר אקדמי עם ישראלים, סולדים מהכיבוש וממדיניות ההתנחלויות.

חרם אקדמי סלקטיבי כבר קיים היום: חוקרים באריאל מנועים מלהגיש בקשות למענקי מחקר בקרנות רבות בעולם (כולל הקרן הדו-לאומית ארה"ב-ישראל), והם מפוצים ע"י משרד המדע מתקציב מיוחד שהועמד למטרה זו בלבד. זיהוי האקדמיה הישראלית כולה עם מדיניות ההתנחלויות יעמיד אותה בסכנה.

3. אקדמיה לא דמוקרטית

המכללה באריאל הוקמה בשטחים הכבושים כחלק מתפיסת עולם הגורסת שעל ישראל להמשיך לעד במצב של כיבוש השטחים. מדיניות זו שוללת את הקמתה של מדינה פלסטינית עצמאית, ומובילה בהכרח לדיכוי אלים של האוכלוסייה הפלסטינית. הפלסטינים שגרים באזור שבקרבו הוקמה אריאל והמכללה ממודרים מגישה אליה. מוסד אקדמי שפועל במקום בו הוא אינו משרת את האוכלוסייה המקומית, ולמעשה מתנכר ומתעלם לחלוטין מקיומה, אינו יכול להיות חלק מהאקדמיה החופשית במדינה דמוקרטית.

האקדמיה הישראלית שגשגה עד היום בזכות היותה חלק מחברה חופשית במדינה דמוקרטית, ועם קשרים הדוקים לאקדמיה במדינות הדמוקרטיות בעולם. עירוב האקדמיה הישראלית באידיאולוגיה של כיבוש ודיכוי מערערת את הקשר הזה ומכאן מאיימת לפגוע קשות ביכולת התפקוד של האקדמיה הישראלית.

המשך הכיבוש וההתנחלויות הורס את התשתית הדמוקרטית של ישראל. הדמוקרטיה היא נשמת אפה של האקדמיה, ומכאן שאנו רואים מחובתנו לעצור את הניסיון לרתום את האקדמיה לשירות הכיבוש.

לפיכך:

1. אנו קוראים לשר החינוך גדעון סער לעצור את התהליך של הכרזה על מכללת אריאל כאוניברסיטה.

2. היה ומהלך כזה יתקדם ויגיע לדיון במל"ג, אנו קוראים לחברי המל"ג להצביע נגד ההצעה ולדחות אותה. מתן חסות של המל"ג לאוניברסיטה באריאל יעמיד בסימן שאלה את מעמדה בעולם ואת שיתופי הפעולה הבינלאומיים שלה.

3. היה וההחלטה תעבור, אנו קוראים לחברי המל"ג וות"ת בעלי האחריות והמצפון להתפטר במחאה. חברים שיישארו בועדות אילו יישאו באחריות מלאה להרס האקדמיה בישראל.

4. אנו קוראים לור"ה לסרב לקבל לשורותיו את נציג אוניברסיטת אריאל.

5. אנו קוראים לסטודנטים וחברי הסגל במכללת אריאל לעבור לאוניברסיטאות או מכללות בתחומי מדינת ישראל, ואנו קוראים לאוניברסיטאות והמכללות בישראל לעשות כמיטב יכולתן לסייע להם בכך.

לשון העצומה מכוונת באופן שווה לנשים וגברים