«

»

פבר 14

מכתב לועדת החינוך של הכנסת לדיון על העצומה. פרופ' איתמר פרוקצ'ה 18.1.11

ועדת חינוך