מכתב לראשי האוניברסיטאות והמוסדות להשכלה גבוהה בנושא חופש הביטוי באקדמיה

שלום רב,

בעוד חיילינו נלחמים ברצועת עזה, סובלת הדמוקרטיה הישראלית מכות קשות מבית. הסובלנות והפתיחות שאפיינו תמיד את החברה הישראלית פינו מקומן לחשדנות וסגירות. כל קול החורג מה'קונסנזוס' מושתק מיד. כל אדם החולק על הדעה הציבורית הנפוצה מותקף, אם במלים, ואם באגרופים.

האוניברסיטאות ושאר המוסדות להשכלה גבוהה בישראל היו תמיד חלוצים ההולכים לפני המחנה בטיפוח ערכי הדמוקרטיה ובחינוך לחופש ביטוי ולפתיחות.

למרבה הצער אנו עדים בימים האחרונים לקריאות של ראשי כמה מהמוסדות להשכלה גבוהה המאיימות על חופש הביטוי במוסדותיהם. לפחות שני נשיאי אוניברסיטאות איימו על הסטודנטים והעובדים שיפעלו כדי למנוע הפרות לכאורה של תקנוני המשמעת, הבאות לידי ביטוי בהתבטאויות ברשתות החברתיות, כלומר מחוץ לגדרות האוניברסיטאות. לקריאות כאלו, גם אם הן נובעות מדאגה אמתית לרמתו של השיח הציבורי בישראל, יש 'אפקט מצנן' על חופש הביטוי ועל יכולתם של מחזיקי דעות מיעוט שונות להביע את דעתם בפומבי.

משה נגבי כתב בהארץ: "הדמוקרטיה אכן גורסת שהרוב שולט, אך בשום אופן אין היא מניחה שהרוב השולט בהכרח צודק".

אנו קוראים לראשי המוסדות להשכלה גבוהה ליטול מחדש את שרביט ההובלה במאבק לחברה דמוקרטית, פתוחה ופלורליסטית יותר בישראל.

בברכה,
אקדמאים ישראלים למען שלום

עצומה זו סגורה!

לרשימת החותמים (מעודכנת ל-11.8.14)