מכתב לראשי האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות בישראל

2011–04–11

אל: ראשי האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות בישראל

הנושא: מניעת פוליטיזציה של המערכת האקדמית בישראל

1) אנו פונים אליכם מתוך תחושה של דאגה ואחריות כלפי מדינת ישראל ככלל והאקדמיה הישראלית על כל מוסדותיה בפרט. שגשוג המחקר המדעי והאקדמיה בישראל הינם מהישגיה הבולטים של המדינה. כאקדמאים חשוב לנו לשמור על הישגים אלו המהווים מקור של גאווה לישראלים רבים .

הקמת מוסדות אקדמיים בשטחים הכבושים הינה שנויה במחלוקת פוליטית בציבור הישראלי ככלל, ובקרב ציבור האקדמאים הישראלים בפרט. בשל מיקומם מחוץ לתחומי מדינת ישראל, בשטח הנתון תחת ממשל צבאי (שלא חל בו החוק הישראלי), קידומם לא נעשה עפ"י התהליכים האקדמיים המקובלים במדינת ישראל. הוקמה מועצה להשכלה גבוהה מיוחדת (מל"ג יו"ש) המטפלת במכללות בהתנחלויות ובקידומן בלבד, שדרוג מכללת אריאל התבצע בצו צבאי של אלוף הפיקוד, וכמו כן נוסדו קרנות מיוחדות של משרד המדע לתמיכה במחקרים הממוקמים בהתנחלויות בלבד.

לאור זאת, ומעצם מהותם, המוסדות האקדמיים בשטחים מובילים לפוליטיזציה מסוכנת של המערכת האקדמית הישראלית, ששאבה עד כה את מירב כוחה מהיותה בלתי מזוהה פוליטית (לפחות ברמה המערכתית): אקדמאים ישראלים שאינם שותפים לעמדה הפוליטית התומכת בהתנחלויות לא יוכלו למצוא את מקומם במוסדות אלו, ומכאן שהמדינה מקימה מערכת אקדמית המזוהה פוליטית בצורה ברורה.

קיום הפרדה מוסדית בין האקדמיה הישראלית לבין המתרחש בשטחים הכבושים עוזר למתן את גלישת הויכוח הפוליטי לתוך האקדמיה וכן את הזיהוי הבין-לאומי של האקדמיה הישראלית עם המתרחש בשטחים הכבושים. עם השנים, הפרדה זו הולכת ונעלמת: המכללות בהתנחלויות מתוקצבות כמו המוסדות בישראל בידי ות"ת, מקבלות מענקי מחקר מהקרן הלאומית למדע, וכו'. אנו חוששים שטשטוש ההפרדה יגבר עם הפיכתה המתוכננת של מכללת אריאל לאוניברסיטה בשנה הבאה.

להעדר הפרדה מוסדית בין האקדמיה הישראלית לבין הנעשה בשטחים יש משמעויות רבות. הוא עלול לגרור לגלישה של הויכוח הפוליטי לכל פעילות אקדמית. לדוגמה, דיונים אקדמיים הנוגעים לשיתופי פעולה מוסדיים בין האקדמיה הישראלית למוסדות ישראלים בשטחים הכבושים יכללו בהכרח שיקולים פוליטים. אמינותה ויושרה האקדמי של האקדמיה הישראלית כולה נפגעת אנושות מעירוב שיקולים פוליטיים בתהליך המימון והפיתוח האקדמי, כפי שכבר קורה כעת. העדר הפרדה מוסדית מסכן את קשרי המחקר עם מוסדות בין-לאומיים, דבר בעל משמעויות קשות לאקדמיה הישראלית בפרט, ולמדינת ישראל ככלל.

לאור האמור לעיל, אנו קוראים לכם לפעול בתוקף ליצירת הפרדה מוסדית ברורה בין האקדמיה הישראלית לבין המוסדות האקדמיים בהתנחלויות, להימנע מ"נורמליזציה" של המוסדות הללו וצירופם למערכת האקדמית הישראלית.

2) ברמה האישית ברצוננו להדגיש שהן הימנעות והן נכונות לשיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים בהתנחלויות, אלו הן פעולות פוליטיות, שכל חבר סגל זכאי להחליט לגביהן באופן חופשי. זכות זו אמנם נראית ברורה מאליה, אך לאחרונה הוטלה בספק: פורסמה קריאה מטעם ור"ה להימנע מחתימה על עצומה המצהירה על חוסר נכונות לשתף פעולה עם מכללת אריאל, וכמו-כן מתנהל תהליך לחוקק חוק האוסר על כל קריאה לחרם על מוסדות ישראלים בשטחים, חוק אנטי-דמוקרטי שמטרתו למנוע דיון פוליטי בעתיד השטחים.

לאור זאת, אנו קוראים לור"ה להצהיר בפומבי שאין כל עמדה רשמית בנושא שיתוף הפעולה עם המוסדות בשטחים, ואין שום דרישה מאקדמאים ישראלים לשתף פעולה עם מוסדות אלו.

אנו קוראים לכם להודיע בפומבי כי אתם תומכים בזכותם של חברי הסגל להביע את דעתם בחופשיות בנושא שיתוף הפעולה עם מוסדות אקדמיים בהתנחלויות, כראוי לכל מדינה דמוקרטית ולמערכת אקדמית המעודדת את חופש הביטוי והמחשבה.

רשימת החותמים על המכתב לראשי האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות בישראל