סיפוח מדופלם: שעת המבחן של המועצה להשכלה גבוהה – חינוך וחברה – הארץ

סיפוח מדופלם: שעת המבחן של המועצה להשכלה גבוהה – חינוך וחברה – הארץ.

…הקשורים במישרין או בעקיפין ל"מרכז האוניברסיטאי אריאל", או שהם חברי "מל"ג יו"ש" שמתמנים על ידי קצין צה"ל, הלא הוא אלוף פיקוד המרכז. כך תתלבש לה האקדמיה הישראלית כולה במדי צבא, תמשח את פרצופה בצבע חאקי, ותאשר את דבר המקטרגים עליה, שהיא משת"פית של שלטון הכיבוש. וכל מי שיישב אתה יחד, במסגרת אחת, בוועד ראשי האוניברסיטאות, לדוגמה, יהיה גם הוא נגוע, גם הוא יהיה במוחרמים.

אין שום הצדקה עניינית להעדיף את מכללת אריאל הבינונית על פני מכללות טובות בשאר חלקי הארץ…בצפון הארץ ממוקמות לא פחות משש מכללות – בתל-חי, בצפת, בעמק הירדן, בעמק יזרעאל, בכרמיאל וליד עכו.

למעלה מאלף אנשי אקדמיה, לרבות שמונה-עשר חתנים וכלות פרס ישראל, כבר חתמו על עצומה השוללת מכל וכל את האתנן שהממשלה מתכוונת לתת לארץ-ישראל השלמה.