עיר עמים ליציבות שוויון ועתיד מדיני מוסכם בירושלים

עיר עמים ליציבות שוויון ועתיד מדיני מוסכם בירושלים.

עיר עמים היא עמותה ישראלית בלתי-מפלגתית העוסקת במורכבות החיים בירושלים בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ובעתידה הפוליטי של העיר. עיר עמים פועלת במגמה שירושלים תהיה עיר תקינה ושוויונית, תוך קידום התנאים לעתיד פוליטי יציב יותר בירושלים….