עצומה בעניין המחלקה לפוליטיקה ומימשל באוניברסיטת בן גוריון והמל״ג

אנו, חברות וחברי סגל במוסדות אקדמיים מכל רחבי הארץ, מבקשים להביע את דאגתנו העמוקה מהאירועים האחרונים בעניינה של המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון, כולל הצעת ההחלטה של ועדת הערכה של המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) לסגור את המחלקה לרישום, שפרושה בפועל סגירת המחלקה. אנו חשים שהחופש האקדמי של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל נמצא תחת מתקפה קשה, וכי סגירת מחלקה זו מהווה מקרה ראשון, אך ודאי לא אחרון, אלא אם כן תיעצר המגמה העכשווית.

מחלקה קטנה זו באוניברסיטת בן גוריון הפכה למטרה לארגוני ימין קיצוני כמו "אם תרצו", עקב הדעות הפוליטיות הפרטיות של כמה מחבריה. ועדת הערכה מכובדת של המל"ג הציעה לאחרונה סדרה של שינויים במחלקה, בעיקר כדי לחזק את תחומי הליבה של מדע המדינה בתכנית הלימודים ולעודד גיוס חברי סגל חדשים בתחומים אלו. כבר בדו"ח המקורי של הועדה ניתן למצוא "דעת מיעוט" שנכתבה על ידי פרופסור גליה גולן, ובה היא מביעה את דאגתה מהדרישה ל"איזון" העלולה לפגוע בחופש האקדמי של חברי המחלקה, העומד בבסיסה של כל פעילות מדעית. אף על פי כן, המחלקה והאוניברסיטה השקיעו אנרגיה רבה כדי לעמוד בדרישות הועדה. בעקבות השינויים שעשתה המחלקה הביעה הועדה המלווה את שביעות רצונה מהשינויים ואפילו הציעה שלאור שינויים אלה יש להסיר את נושא סגירת הרישום למחלקה מעל סדר היום.

מפתיע על כן מאד שועדת המשנה להבטחת איכות של המל"ג ממליצה כעת על צעדים חדשים שיובילו אפקטיבית לסגירת המחלקה. ההמלצות החדשות מרמזות שהמטרה -לסגור את המחלקה- סומנה מראש, ללא קשר לכל בעיה אקדמית וכי האמצעים נבחרו לאחר מכן.

ככל הידוע לנו, אין תקדים לסגירת מחלקה אקדמית על ידי מל"ג. הערכה קפדנית של המצב הנוכחי מלמדת שגם אין בסיס אמיתי לנקיטת צעד כזה במקרה של המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון.

אנו קוראים לכן למל"ג לדחות את ההצעות של ועדת המשנה להבטחת איכות, ולתת למחלקה את האמצעים המתאימים להמשיך בהתפתחותה.

לרשימת החותמים (מעודכנת ליום 22-10-12)