«

»

יול 11

פרופ' ניר גוב, מיוזמי החרם על אריאל: החוק הוא טעות פטאלית למדינה – פוליטי מדיני – הארץ

פרופ' ניר גוב, מיוזמי החרם על אריאל: החוק הוא טעות פטאלית למדינה – פוליטי מדיני – הארץ.