«

»

פבר 15

רשימת חותמים: "לעצור את אוניברסיטת אריאל – סכנה לאקדמיה בישראל"

רשימת חותמים לעצור