אוניברסיטת אריאל מעניקה תארי דוקטור ופרופסור שאינם מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה – חינוך וחברה – הארץ

אוניברסיטת אריאל מעניקה תארי דוקטור ופרופסור שאינם מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה – חינוך וחברה – הארץ.

המחטף האחרון של "שר החינוך" – מליאת המועצה להשכלה גבוהה תומכת בהקמת האוניברסיטה באריאל

מליאת המועצה להשכלה גבוהה תומכת בהקמת האוניברסיטה באריאל

היה ב-מליאת המועצה להשכלה גבוהה תומכת בהקמת האוניברסיטה באריאל | המועצה להשכלה גבוהה.

ברק הנחה את אלוף פיקוד המרכז להכריז על אוניברסיטה באריאל – וואלה! חדשות

ברק הנחה את אלוף פיקוד המרכז להכריז על אוניברסיטה באריאל – וואלה! חדשות.

ולתפארת מדינת ישראל: אוניברסיטה בהנחיית שר הביטחון והכרזת אלוף הפיקוד