עצומה בנושא מכללת אריאל (עצומה ראשונה זו סגורה לחתימות נוספות)

לעצומה הנוכחית: לעצור את אוניברסיטת אריאל – סכנה לאקדמיה בישראל

הצטרפות לעצומה הנוכחית

אנו, אנשי אקדמיה ממגוון תחומים ומכל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל, מביעים כאן באופן פומבי את התנגדותנו להמשך הכיבוש והקמת התנחלויות.

מכאן שאנו מצהירים על אי-נכונותנו לקחת חלק בכל פעילות אקדמית, מכל סוג שהוא, המתרחשת במכללה הפועלת בהתנחלות אריאל.

אריאל הוקמה על שטח כבוש. במרחק קילומטרים ספורים מאריאל הפורחת והמשגשגת, מתגוררים פלסטינים בכפרים ובמחנות פליטים, בתנאי מחייה קשים מנשוא וללא זכויות אדם בסיסיות.

לא רק שהם אינם זוכים לנגישות להשכלה גבוהה, חלקם אף אינם זוכים למים זורמים. שתי מציאויות שונות שיוצרות מדיניות שמובילה לאפרטהייד.

אריאל היא התנחלות בלתי חוקית וההתיישבות בה מנוגדת לחוק הבינלאומי ולאמנת ז'נבה, שמדינת ישראל חתומה עליה.

הקמתה של אריאל נועדה למטרה אחת ויחידה: למנוע מהפלסטינים את האפשרות להקים מדינה עצמאית, ובכך למנוע מאיתנו, אזרחי ישראל, את הסיכוי לחיות אי פעם בשלום באזור הזה.

אריאל אינה חלק משטחה הריבוני של מדינת ישראל ועל כן אי אפשר לחייב אותנו להגיע לשם.

צו מצפוננו ואחריותנו הציבורית מחייבים אותנו להביע עמדה ברורה דווקא בעת הזו שבה יש סיכוי להסכם שלום, וברור יותר מאי פעם שההתנחלויות נועדו להכשילו.