התנגדות אנשי אקדמיה לכיבוש ולהתנחלויות

אנו, אנשי אקדמיה ממגוון תחומים ומכל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל, מביעים כאן באופן פומבי את תמיכתנו בפתרון של שתי מדינות לשני עמים, ומכאן את התנגדותנו להמשך הכיבוש והקמת ההתנחלויות.

בעת הזו, שבה נשמעים יותר ויותר קולות בעולם שיש להחרים את ישראל בכלל ואת האקדמיה הישראלית בפרט, חשוב שישמע בצורה ברורה קולם של אנשי האקדמיה הישראלים המתנגדים לכיבוש ולמדיניות ההתנחלויות, שנועדה להנציחו ולסכל כל הסכם שלום עם הפלסטינים.

צו מצפוננו ואחריותנו הציבורית מחייבים אותנו להביע עמדה ברורה ולתמוך בסיכוי להסכם שלום, הסכם שההתנחלויות נועדו להכשילו.