ynet נשיאי האוניברסיטאות לנתניהו: אל תכיר באריאל – חדשות

ynet נשיאי האוניברסיטאות לנתניהו: אל תכיר באריאל – חדשות.

נשיא הטכניון, פרופ' פרץ לביא: אוניברסיטה חדשה בישראל זה דבר שנשמע הזוי, אין מקום לעוד אוניברסיטת מחקר בישראל.

נשיא מכון ויצמן, פרופ' דניאל זייפמן: עד כה לא התקיים שום דיון אקדמי מסודר בשאלות בדבר צורך באוניברסיטה נוספת בישראל.

פרופ' חגית מסר ירון, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה: "לצערי הרב ההחלטה על אריאל לא עונה על הגישות המקובלות בעולם". "אני שותפה לתחושה שאין מקום לאוניברסיטה ישראלית חדשה. במדינה כמו ישראל אין מקום לפצל תשתיות, עדיף לאחד מוסדות ולהשקיע יותר במחקר איכותי".