יו"ר מל"ג יהודה ושומרון: ההחלטה הסופית על אריאל שלנו – חינוך וחברה – הארץ

יו"ר מל"ג יהודה ושומרון: ההחלטה הסופית על אריאל שלנו – חינוך וחברה – הארץ.

  • בתום חמש שנים של בחינת ההכרה במרכז האוניברסיטאי באריאל כאוניברסיטה, החליטה אמש הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) להתנגד למהלך.
  • פרופסור ניר גוב ממכון ויצמן, מיוזמי עצומת אלף המרצים נגד ההכרה באוניברסיטה, אמר אתמול: "לכאורה ראשי האקדמיה שהתנגדו ברחו מפוליטיקה, אבל מעבר לטענות הכספיות ברור שהטענה שלהם היא על כך שהקידום של המכללה נעשה בצורה פראית ובניגוד לכל הנהלים המסודרים של אקדמיה ישראלית, כדי לשרת לובי פוליטי מובהק וחזק". לדבריו, "כעת רוצה מילר להפוך עוד יותר את האקדמיה לכלי לצרכים פוליטיים,  וזה יהיה אסון, בשירות האקדמיה להלבין את ההתנחלויות".
  • ועד ראשי האוניברסיטאות בירך "את ות"ת על החלטתה לבצע בדיקה מקיפה של מבנה מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. הבדיקה צפויה לתת מענה מתאים למציאות הקיימת, כולל בחינת הצורך לקידום מוסד אקדמי כזה או אחר".

המרכז האקדמי באריאל לא יהפוך לאוניברסיטה – חינוך וחברה – הארץ

המרכז האקדמי באריאל לא יהפוך לאוניברסיטה – חינוך וחברה – הארץ.

הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) החליטה הערב, בתום ישיבה שנמשכה שש שעות, שלא להכיר במרכז האוניברסיטאי באריאל כאוניברסיטה.

לפיכך, בעוד עשרה ימים יפוג תוקפה של ההכרה הזמנית שניתנה למכללת אריאל על ידי המפקד הצבאי בשטחים כ"מוסד אוניברסיטאי" ותסתיים התקופה לבחינת הכרתה כאוניברסיטה.

המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) יהודה ושומרון (יו"ש), הסמכות האקדמית בשטחים, שחבריה מונו על ידי מפקד פיקוד המרכז, גיבשה חוות דעת אוהדת….

ynet הקמפוס האקדמי באריאל לא יהפוך לאוניברסיטה – חדשות

ynet הקמפוס האקדמי באריאל לא יהפוך לאוניברסיטה – חדשות.

הוועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה המליצה כי המרכז האוניברסיטאי בעיר שמעבר לקו הירוק יישאר בסטטוס הנוכחי שלו עד לבדיקה מקיפה שתיערך בשנה הבאה.

מדעי הכיבוש – מאמר מערכת – הארץ

מדעי הכיבוש – מאמר מערכת – הארץ.

  • אסור שמכללת אריאל תהפוך לאוניברסיטה בגלל מיקומה בלב השטחים הכבושים.
  • כאלף אנשי אקדמיה, ובכללם 18 כלות וחתני פרס ישראל שחתמו על עצומה נגד שדרוג המכללה, עשו כן בגלל המשמעות הפוליטית של מיקומה. הם היטיבו למלא את תפקידם הציבורי יותר מראשי האוניברסיטאות שלהם.
  • ההחלטה על השדרוג, בתמיכת ראש הממשלה ושרי החינוך והאוצר, היא בראש ובראשונה פוליטית ולכן ההתנגדות לה חייבת להיות פוליטית.
  • אוניברסיטה ישראלית בגדה תהיה אוניברסיטה למדעי הכיבוש; אסור שהיא תקום.

סיפוח מדופלם: שעת המבחן של המועצה להשכלה גבוהה – חינוך וחברה – הארץ

סיפוח מדופלם: שעת המבחן של המועצה להשכלה גבוהה – חינוך וחברה – הארץ.

…הקשורים במישרין או בעקיפין ל"מרכז האוניברסיטאי אריאל", או שהם חברי "מל"ג יו"ש" שמתמנים על ידי קצין צה"ל, הלא הוא אלוף פיקוד המרכז. כך תתלבש לה האקדמיה הישראלית כולה במדי צבא, תמשח את פרצופה בצבע חאקי, ותאשר את דבר המקטרגים עליה, שהיא משת"פית של שלטון הכיבוש. וכל מי שיישב אתה יחד, במסגרת אחת, בוועד ראשי האוניברסיטאות, לדוגמה, יהיה גם הוא נגוע, גם הוא יהיה במוחרמים.

אין שום הצדקה עניינית להעדיף את מכללת אריאל הבינונית על פני מכללות טובות בשאר חלקי הארץ…בצפון הארץ ממוקמות לא פחות משש מכללות – בתל-חי, בצפת, בעמק הירדן, בעמק יזרעאל, בכרמיאל וליד עכו.

למעלה מאלף אנשי אקדמיה, לרבות שמונה-עשר חתנים וכלות פרס ישראל, כבר חתמו על עצומה השוללת מכל וכל את האתנן שהממשלה מתכוונת לתת לארץ-ישראל השלמה.

ynet נשיאי האוניברסיטאות לנתניהו: אל תכיר באריאל – חדשות

ynet נשיאי האוניברסיטאות לנתניהו: אל תכיר באריאל – חדשות.

נשיא הטכניון, פרופ' פרץ לביא: אוניברסיטה חדשה בישראל זה דבר שנשמע הזוי, אין מקום לעוד אוניברסיטת מחקר בישראל.

נשיא מכון ויצמן, פרופ' דניאל זייפמן: עד כה לא התקיים שום דיון אקדמי מסודר בשאלות בדבר צורך באוניברסיטה נוספת בישראל.

פרופ' חגית מסר ירון, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה: "לצערי הרב ההחלטה על אריאל לא עונה על הגישות המקובלות בעולם". "אני שותפה לתחושה שאין מקום לאוניברסיטה ישראלית חדשה. במדינה כמו ישראל אין מקום לפצל תשתיות, עדיף לאחד מוסדות ולהשקיע יותר במחקר איכותי".

לעצור את אוניברסיטת אריאל – סכנה לאקדמיה בישראל

הפיכת המכללה באריאל לאוניברסיטת מחקר מעמידה בסכנה את האקדמיה הישראלית כולה.

1. אקדמיה בשירות אידיאולוגיה פוליטית

הקמת המכללה באריאל, ושדרוגה המתוכנן לאוניברסיטה, הינה חלק ממאמץ ההתנחלויות הכללי שניצב במרכזו של הויכוח הפוליטי בישראל ב-45 השנים האחרונות. הקמת מכללת אריאל נבעה משיקולים פוליטיים ללא קשר לצורכי הפיתוח של האקדמיה בישראל. הקמת מוסד אקדמי לצורך שירות מטרה פוליטית מובהקת ושנויה במחלוקת, היא בעייתית ביותר. משהוקם, ההחלטות הנוגעות למוסד כזה יהיו מודרכות ע"י שיקולים פוליטיים ולא רק אקדמיים. הסגל של מוסד זה לא יהיה מורכב אך ורק לפי רמתו האקדמית אלא גם לפי גוון פוליטי מובהק. מקרים קודמים בהיסטוריה בהם גויסה האקדמיה, או התיישרה, לשירות מטרות פוליטיות של השלטון הסתיימו בהרס האקדמיה, דרדור רמתה ופגיעה אנושה באמינותה.

ב-14.1.2011 אמרה פרופ' כרמי (יו"ר ור"ה): "עיקרון ראשון במעלה בעולם המדע, המחקר וההוראה הינו שהעיסוק האקדמי אמור להיות מנותק מפניות אידיאולוגיות או פוליטיות". אין ספק שהקמת אוניברסיטה באריאל איננה מאפשרת קיום של פעילות אקדמית העונה על הקריטריונים הללו.

2. זיהוי האקדמיה הישראלית כולה כתומכת ומעורבת בהתנחלויות ובכיבוש

מרגע שהמועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) והועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת), שהם הגופים המרכזיים המנהלים את ההשכלה הגבוהה בישראל, יהיו שותפים להכנסת אוניברסיטת אריאל לחיקם, תיווצר זיקה בין האקדמיה הישראלית כולה ומדיניות ההתנחלויות והכיבוש. קשרי האקדמיה הישראלית עם זו בעולם הינם ענפים, אישיים, ובלעדיהם לא הייתה האקדמיה בארץ נמצאת בחזית המדע העולמי. רוב מכריע של הקולגות שלנו ברחבי העולם, שאוהבים את ישראל ושמחים להיות בקשר אקדמי עם ישראלים, סולדים מהכיבוש וממדיניות ההתנחלויות.

חרם אקדמי סלקטיבי כבר קיים היום: חוקרים באריאל מנועים מלהגיש בקשות למענקי מחקר בקרנות רבות בעולם (כולל הקרן הדו-לאומית ארה"ב-ישראל), והם מפוצים ע"י משרד המדע מתקציב מיוחד שהועמד למטרה זו בלבד. זיהוי האקדמיה הישראלית כולה עם מדיניות ההתנחלויות יעמיד אותה בסכנה.

3. אקדמיה לא דמוקרטית

המכללה באריאל הוקמה בשטחים הכבושים כחלק מתפיסת עולם הגורסת שעל ישראל להמשיך לעד במצב של כיבוש השטחים. מדיניות זו שוללת את הקמתה של מדינה פלסטינית עצמאית, ומובילה בהכרח לדיכוי אלים של האוכלוסייה הפלסטינית. הפלסטינים שגרים באזור שבקרבו הוקמה אריאל והמכללה ממודרים מגישה אליה. מוסד אקדמי שפועל במקום בו הוא אינו משרת את האוכלוסייה המקומית, ולמעשה מתנכר ומתעלם לחלוטין מקיומה, אינו יכול להיות חלק מהאקדמיה החופשית במדינה דמוקרטית.

האקדמיה הישראלית שגשגה עד היום בזכות היותה חלק מחברה חופשית במדינה דמוקרטית, ועם קשרים הדוקים לאקדמיה במדינות הדמוקרטיות בעולם. עירוב האקדמיה הישראלית באידיאולוגיה של כיבוש ודיכוי מערערת את הקשר הזה ומכאן מאיימת לפגוע קשות ביכולת התפקוד של האקדמיה הישראלית.

המשך הכיבוש וההתנחלויות הורס את התשתית הדמוקרטית של ישראל. הדמוקרטיה היא נשמת אפה של האקדמיה, ומכאן שאנו רואים מחובתנו לעצור את הניסיון לרתום את האקדמיה לשירות הכיבוש.

לפיכך:

1. אנו קוראים לשר החינוך גדעון סער לעצור את התהליך של הכרזה על מכללת אריאל כאוניברסיטה.

2. היה ומהלך כזה יתקדם ויגיע לדיון במל"ג, אנו קוראים לחברי המל"ג להצביע נגד ההצעה ולדחות אותה. מתן חסות של המל"ג לאוניברסיטה באריאל יעמיד בסימן שאלה את מעמדה בעולם ואת שיתופי הפעולה הבינלאומיים שלה.

3. היה וההחלטה תעבור, אנו קוראים לחברי המל"ג וות"ת בעלי האחריות והמצפון להתפטר במחאה. חברים שיישארו בועדות אילו יישאו באחריות מלאה להרס האקדמיה בישראל.

4. אנו קוראים לור"ה לסרב לקבל לשורותיו את נציג אוניברסיטת אריאל.

5. אנו קוראים לסטודנטים וחברי הסגל במכללת אריאל לעבור לאוניברסיטאות או מכללות בתחומי מדינת ישראל, ואנו קוראים לאוניברסיטאות והמכללות בישראל לעשות כמיטב יכולתן לסייע להם בכך.

לשון העצומה מכוונת באופן שווה לנשים וגברים